image

StoreSystem

Store System by Arvid Nilsson är ett noga genomarbetat och lättöverskådligt system som hanterar alla våra produkter inom skruv och infästning. Konceptet är speciellt utvecklat för att skapa fördelar för dig som återförsäljare samt för dina egna kunder.

Bättre synlighet ger ökad försäljning

En smart och överskådlig avdelning ger skjuts åt försäljningen. Store System är snyggt utformat med en tydlig grafisk enhet. Våra mätningar visar att en tjugoprocentig ökning i försäljning inte är ovanlig. 

Ger dina kunder snabbast möjliga service

En av Store Systems stora fördelar är att det är lätt att snabbt hitta det man söker. Det spar tid för kunden och det passar även de kunder som vill leta på egen hand i hyllorna. 

Enklare hantering av fästelement

En fungerande avdelning för fästelement med bättre ordning och reda innebär att du kan styra försäljningen ner i minsta artikelnivå. Dessutom får du plats med fler produkter på samma yta. Du kommer med andra ord att spara in en hel del hanteringstid på din avdelning för fästelement. 

 

Skyltar

Tydliga toppskyltar som berättar vad som finns i respektive hylla gör det lättare för kunderna att hitta vad de söker.

Färgkodning

På skyltar, etiketter och hyllkantslister använder vi färgkodning för att tydligt markera skruvens användningsområde:

 
Boxetiketterna har samma färgkodning som hyllkantslisterna för att tydligt visa användningsområde. Ytterligare ett sätt att göra det lättare för kunderna att hitta rätt.

Både förpackning och lösvikt

I hyllorna finns både förpackningssektioner och lösvikt. För lösvikt har vi gjort det enkelt att fylla på.

Platsoptimering
• Facket är i grålackerat stål
• Facket kan tas ut vid påfyllning
• Etikett med info om lösvikt
• Hyllorna är i standardmått 90 cm
• Det finns plats för nio askar istället för åtta
• Plats för två till tre askar i höjden

Lösviktspåsar

Till vårt system med lösvikt finns plastpåsar som tydligt markerar användningsområde. På tillhörande skyltar finns det plats för butiken att fylla i egna priser. Tydligt och lättåtkomligt.

På plats redan imorgon

Det viktigt att StoreSystem passar in i din butiksmiljö. Därför inreder vi butiken i förväg med ett 3D-baserat planogram-verktyg. På så sätt kan du se hur det blir innan ombyggnaden börjar. Själva ombyggnationen går snabbt. Det är klart max 24 timmar efter byggstart, och vi tar självklart hand om allt från planering till montering och implementering.

Produktgrupper som ingår i vårt Store System:

- Träskruv - Bult, mutter och bricka - Byggbeslag - Plugg och förankring - Plåtskruv - Skiv- och byggskruv - Blindnit - Övrigt

 

Vad tycker kunden:

TOOLS butik i Västra frölunda, Göteborg är en av våra återförsäljare som har StoreSystem by Arvid Nilsson. Ombyggnadsprocessen och resultat är över förväntan, berättar butikschef Eddie Kjellström i filmen: