image

Produktkvalitet

Arvid Nilsson levererar kvalitetsprodukter och vi säkerställer produktkvalitet, där varje skruv, bult, mutter och bricka ska uppfylla de krav som ställs. Vår kvalitetskontroll är en ständigt pågående process och vi har tydliga och implementerade arbetsrutiner. Vi har bland annat utrustning för att utföra hårdhetsmätningar, dragprov samt kontroll och mätning av ytbehandling.

I vårt arbete säkerställer vi att produkterna uppfyller kundens krav, vi följer fastlagda standarder, ritningar eller andra specifikationer. Vi hanterar produktcertifikat, exempelvis materialcertifikat 3.1 i enlighet med EN-10204. Kvalitet är en ständigt lärande process och vår ambition är att alltid vara våra kunders förstahandsval när det gäller kvalitetsprodukter.

Exempel på kvalitetskontroller som vår Quality Inspection genomför

 • Hårdhetstest
  • Brinell
  • Rockwell
  • Vickers
 • Dragprov på upp till M24 8.8 kvalitet enligt ISO 6892-1
 • Vridbrottsmoment enligt ISO 898-7
 • Provning av moment/kraftutbyte enligt ISO 16047, bestämning av friktionskoefficienter
 • Provning av gängformningsmoment och vridbrottsmoment/runddragningsmoment för gängpressande skruvar
 • Kontrollerar gängor med gängringar och gängtolkar
 • Mätning med profilprojektor, mikrometer och skjutmått
 • Ytbehandlingstjocklek upp till 30 µm med Fisherscope