image

Logistik

När det gäller logistik har vi samlat krafterna, så du får rätt varor i rätt tid. Vår logistikcentral finns i Kungälv, endast 20 minuter norr om Göteborg, och det hör till marknadens största och mest avancerade. 

Leverans med kraft och säkerhet

Vi får in varor från över 400 leverantörer och skickar ut 50 ton varor till våra kunder – varje dag. Siffrorna talar för sig själv, och vittnar om en högeffektiv central som fungerar likt en välsmord maskin.

Vår personal är navet i vår verksamhet. Vi är väl medvetna om de enorma krav och den stora konkurrens du möter, och vi finns här, beredda att ge dig all service du behöver. Effektiva processer och ett smidigt varuflöde är oerhört viktiga för att uppnå hög leveranssäkerhet. 

Kontaktuppgifter 

Arvid Nilsson Logistik

Bultgatan 27
SE-442 40 Kungälv
Tlf. + 46 303 626 00
Fax + 46 303 939 57
info@arvidnilsson.se

Öppettider hos Logistiken
Måndag till fredag kl. 08.00 – 15.30

Michael Petersson
Warehouse Manager
+46 303 62692 / +46 736 201396
Mail: michael.petersson@arvidnilsson.com