image

Strategiskt inköp

Vår inköpsavdelning arbetar globalt med fokus på att finna de produkter som ger mervärde för våra kunder.

Baserat på kundbehov så utnyttjar vi vårt globala nätverk för att finna den rätta leverantören för de specifika behoven. Kvalitet och kompetens kommer alltid i första hand när vi utvecklar våra leverantörsrelationer.

Förutom en effektiv central inköpsorganisation har vi medarbetare med hög kompetens som hanterar våra kunders specialbehov. Det kan handla om standardprodukter som inte redan ingår i vårt sortiment, eller om mer komplicerade produkter som ska utvecklas eller anpassas för ett visst syfte, eller för att lösa ett specifikt tekniskt problem.

 

Kvalitetssäkring av leverantörer

För att säkerställa att våra leverantörer kan garantera pålitlig tillverkning med god produktkvalitet som också uppfyller våra krav gällande Hälsa, Säkerhet och Miljö, har vi utvecklat och fastställt processer för bedömning, godkännande och uppföljning av leverantörer.

Leverantörer som tillverkar produkter för Arvid Nilsson skall godkännas. Det innebär att vi värderar om leverantörens kvalitetsledningssystem säkerställer både ledningsprocesser och produktionsprocesser, samt att lagkrav och andra krav uppfylls. Kontroll, uppföljning och förbättring av leverantörer sker bland annat genom stickprov på produkter, uppföljning av kvalitetspåverkande indikatorer, självutvärderingar och revisioner på plats hos leverantören.

Med produktkvalitet i fokus

Revisioner skapar överblick och bidrar till utveckling av leverantörerna så att de inte endast uppfyller våra krav och gällande lagstiftning, utan också uppmanar till ett ökat samarbete och kontinuerlig förbättring av rutiner och processer. Allt till förmån för kvaliteten hos den slutliga produkten.