image

Certifikat & Intyg

Arvid Nilsson erbjuder följande typer av kontrollintyg på utvalda produktgrupper

• CERTIFICATE OF COMPLIANCE CoC (identitetsintyg) utan hänvisning till EN 10204
• KONTROLLINTYG 3.1 på utvalda lagerlagda standardartiklar
• KONTROLLINTYG 3.1 PÅ BTO om produkten finns tillgänglig hos leverantör med kontrollintyg 3.1.
• ÖVRIGA CERTIFIKAT ELLER INTYG enligt överenskommelse

För att verifiera att produkterna överensstämmer med produktspecifikation genomför tillverkaren kontroll av produkterna. Dessa kontroller är antingen icke-specifik eller specifik.

Produktspecifikation

Fullständig skriftlig specifikation av tekniska krav av relevans för beställningen, t.ex. anvisad föreskrift, standard eller andra specifikationer.

Icke-specifik kontroll

Kontroll utförd av tillverkaren enligt hans egna metoder för att avgöra om produkter enligt samma produktspecifikation, tillverkade enligt samma tillverkningsprocess uppfyller kraven i beställningen.

Specifik kontroll

Kontroll utförd enligt produktspecifikationen, före leverans på de produkter som skall levereras eller på kontrollpartier av vilka de levererade produkterna utgör en del. För att verifiera att dessa produkter uppfyller kraven i beställningen.

 

Sammanställning av certifikat & intyg

 

Arvid Nilsson rekommenderar inte tillämpning av 2.2 eftersom 3.1 ger en bättre säkerhet att tillämpliga mekaniska och kemiska egenskaper är uppfyllda.
För stålbyggnadsskruv är certifikatskostnaden inkluderad i priset.

Vi erbjuder utbildning kring certifikat. För mer information om det eller övriga frågor kring certifikat och intyg är ni välkomna att kontakta er säljrepresentant på Arvid Nilsson eller maila oss direkt på: butiksorder@arvidnilsson.com

Mer info i vår broschyr Certifikat & Intyg