Nu stärker vi kundfokuset i leveranskedjan med RELEX

Som ett led i detta väljer vi nu att samarbeta med RELEX Solutions som erbjuder ett utmärkt systemstöd för centrallagrets varupåfyllning. 


"Vi behöver en effektiv och säker lösning för att prognostisera efterfrågan och fastställa inköpsmängder med fokus på att öka vår nivå på kundservicen och alltid ha rätt varor i lager" berättar Annika Folkesson, CEO på Arvid Nilsson AB. "Lösningen som RELEX erbjuder kommer att fungera som ett kraftfullt verktyg som ger oss bättre insyn i vår verksamhet, vår prestation och vårt resultat", fortsätter Annika

 

Annika Folkesson 
CEO Arvid Nilsson 

annika.folkesson@arvidnilsson.com
+46 70 6569749