image

Kvalitetssäkring

Total Quality Management (TQM) och allas delaktighet är en viktig del av vårt dagliga kvalitetsarbete. Vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring vilket handlar om mer än bara kvalitetskontroll, här gäller det att utveckla, fastställa, implementera och följa upp procedurer och riktlinjer som omfattar mer än själva ”skruven”.

Vår dagliga kvalitetssäkring hanteras genom tydliga och förankrade processer och rutiner. Vi arbetar med kvalitetsledning på alla enheter och inom samtliga divisioner och avdelningar. Vårt kvalitetsledningssystem är integrerat med miljö- och arbetsmiljöledningssystemet i Arvid Nilsson Management System vilket är tredjepartscertifierat i enlighet med ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning). Arbetsmiljöledning, inklusive hälsa och säkerhet, är implementerad i enlighet med OHSAS 18001 och NORSOK standard S-006.

Vi arbetar kontinuerligt för att uppfylla vår Business Policy där både kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö ingår. Vår Business Policy speglar vilket ansvar och åtaganden som alla våra medarbetare har gentemot våra kunder och leverantörer samt gentemot medarbetare och organisation.

 

Registreringar & Certifikat


Certificates ISO 9001 and 14001 for Arvid Nilsson

Regarding Trade and Delivery of fasteners and fastener related products.
Read and download!

 

Achilles JQS
Arvid Nilsson Norge AS is qualified in the Achilles Joint Qualification System for suppliers to the Oil Industry in Norway and Denmark. Read and download!

 

Sellihca - Nordic Utility Pre-Qualification System
Arvid Nilsson Norge AS is registered as a supplier in the Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System. Read and download!

 

Arvid Nilsson Sweden
Associated to FTI - the Packaging and Newspaper Collection Service.
Read and download!