image

Sertifikat

Arvid Nilsson tilbyr følgende sertifikater på utvalgte produkt grupper

• CERTIFICATE OF COMPLIANCE CoC (identitets sertifikat) uten henvisning til EN 10204
• KONTROLLSERTIFIKAT 3.1 på utvalgte lagerliggende standard artikler
• KONTROLLSERTIFIKAT 3.1 om produktet finnes tilgjengelig hos leverandør med Kontrollsertifikat 3.1.
•ØVRIGE SERTIFIKATER etter avtale

For å verifisere at produktene stemmer over ens med produkt spesifikasjon gjennomfører produsentene en kontroll av produktene. Disse kontrollene er enten ikke-spesifikk eller spesifikk.

Produktspesifikasjon

Fullstendig skriftlig spesifikasjon av tekniske krav med relevans for bestillingen, f.eks. angitt forskrift, standardisert eller andre spesifikasjoner.

Ikke-spesifikk kontroll

Kontroll utført av produsent i henhold til deres egen metoder for å avgjøre om produkter i henhold til produktspesifikasjon, er produsert etter en produksjonsprosess som oppfyller kravene til bestillingen.

Spesifikk kontroll

Kontroll utført i henhold til produktspesifikasjonen, før levering på de produkter som skal leveres eller på kontrollpartier av hvilke av de leverte produktene utgjør en del. For å verifisere at disse produktene
oppfyller kravene til bestillingen.

 

Sammenstilling av sertifikat 

Arvid Nilsson anbefaler ikke å benytte 2.2 da Kontrollsertifikat 3.1 gir en bedre sikkerhet for at mekaniske og kjemiske egenskaper er ivaretatt.
For stål konstruksjons skrue er sertifikats kostnaden inkludert i prisen

Arvid Nilsson tilbyr kurs og opplæring i lover og regler vedr. sertifikater. For mer informasjon eller spørsmål rundt dette, kontakt din salgsrepresentant hos oss eller mail: butiksorder@arvidnilsson.com

Les mer i vår brosjyre Sertifikat