image

OneOff

Vi hjelper deg og sikre at du får leveransen!

OneOff er Arvid Nilssons konsept for å forenkle våre kunder sitt prosjektinnkjøp. En smidigere løsning for ekstra rask håndtering av alle bestillinger som går utenfor dine ordinære leveranser.

  Les/last ned OneOff brosjyre

Alltid raske svar på din forespørsel

Vår OneOff gruppe tar fullt ansvar for hele leveransen. Uavhengig type prosjekt så vil du alltid få et raskt svar på hvordan vi kan hjelpe deg på beste måte. Med OneOff øker du helt enkelt dine muligheter for og sikre deg leveransen!

Som vår OneOff kunde så får du tilgang til en prosjektgruppe som tar vare på hele leveransen for deg. Med vårt store lager, bredde på sortiment og globale leverandørsnett har vi unike muligheter for å korte prosessen. Dette for og finne beste løsning for hvert enkelt prosjekt.

Vi tar hånd om helheten

Med din kravspesifikasjon som utgangspunkt tar vi hånd om hele kjeden. Vi på Arvid Nilsson OneOff – gruppe har unike forutsetninger for raskt og finne den beste løsningen for ditt prosjekt.

  • Arvid Nilssons kjente kvalitet
  • En prosjektgruppe
  • Raskt svar
  • Kortere prosess
  • Skreddersydde løsninger
  • Konkurransekraftige priser

For mer informasjon eller spørsmål rundt dette, kontakt din salgsrepresentant hos oss eller mail: oneoff@arvidnilsson.com