Arvid Nilsson med i NOBB

NOBB.no er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon, og leverandørenes vindu ut mot markedet.

Arvid Nilsson er en av de første leverandørene av festemidler i Norge som tok i bruk NOBB. All relevant produktinformation, inklusive bilder, produktdokumentasjon og egenskaper på våra produkter finner du i NOBB.

www.nobb.no