image

Kvalitetssikring

Total Quality Management (TQM) og alles delaktighet er en viktig del av det daglige kvalitetsarbeidet. Vi arbeider aktivt med kvalitetssikring, noe som handler om mer enn bare kvalitetskontroll. Her gjelder det å utvikle, fastsette, implementere og følge opp prosedyrer og retningslinjer som omfatter mer enn selve ”skruen”.

Den daglige kvalitetssikringen håndteres gjennom tydelige og forankrede prosesser og rutiner. Vi arbeider med kvalitetsstyring på alle enheter og i alle divisjoner og avdelinger. Kvalitetsstyringssystemet er integrert med miljø- og arbeidsmiljøstyringssystemet i Arvid Nilsson Management System, som er tredjepartssertifisert iht. ISO 9001 (kvalitetsstyring) og ISO 14001 (miljøstyring). Arbeidsmiljøstyring, inkludert helse og sikkerhet, er implementert iht. OHSAS 18001 og NORSOK -standard S-006.

Vi arbeider kontinuerlig for å oppfylle vår Business Policy som omfatter både kvalitet, helse, sikkerhet og miljø. Vår Business Policy gjenspeiler ansvaret og forpliktelsene som våre medarbeidere har overfor kundene og leverandørene samt overfor medarbeidere og organisasjonen.

 

Registreringar & Certifikat

 

Certificates ISO 9001 and 14001 for Arvid Nilsson
Regarding Trade and Delivery of fasteners and fastener related products.
Read and download!

 

Achilles JQS
Arvid Nilsson Norge AS is qualified in the Achilles Joint Qualification System for suppliers to the Oil Industry in Norway and Denmark. Read and download!

 

Sellihca - Nordic Utility Pre-Qualification System
Arvid Nilsson Norge AS is registered as a supplier in the Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System. Read and download!

 

Arvid Nilsson Sweden
Associated to FTI - the Packaging and Newspaper Collection Service.
Read and download!